จำนวน 1 ในรถเข็น คือ 1 แพ็ค บรรจุ 10 ใบ      ราคาใบละ 3 บาท x 10ใบ =30 บาท


สั่งซื้อรวมกันขั้นต่ำ 30 แพ็ค เท่ากับ 300 ใบHILLTRIBE [14]
HILLTRIBE [14]
โปสการ์ดท่องเที่ยว เด็กชาวเขาเผ่าม้ง หรือ แม้ว เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตภูเขาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชาวม้งอพยพลงมาทางใต้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่สงบทางการเมืองและหาพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเพาะ ปลูก ปัจจุบันมีชาวม้งอาศัยอยู่ในประเทศไทย เวียดนาม ลาว และพม่า คำว่า "แม้ว" เป็นคำเรียกที่ไม่สุภาพในการเรียกกลุ่มคนม้ง ชาวม้งโดยส่วนใหญ่ไม่ชอบให้เรียกว่าแม้ว โดยถือว่าเป็นการดูถูกเหยียดหยาม อ้างอิง https://th.wikipedia.org/
not rated ฿30.00 หยิบใส่ตะกร้า
HILLTRIBE [16]
HILLTRIBE [16]
โปสการ์ดท่องเที่ยว กะเหรี่ยงคอยาว แม่ฮ่องสอน  เป็นชนกลุ่มน้อย ที่อพยพหนีภัย สงครามเข้ามาอาศัยตามตะเข็บ แนวชายแดน จังหวัดแม่ฮ่องสอน กลายเป็นหมู่ บ้านกะเหรี่ยงคอยาว สามารถเที่ยวชมได้ในหลายพื้นที ถึงแม้ว่าในปัจจุบันหมู่บ้าน กะเหรียงคอยาวจะแปรสภาพไป ตามสังคมที่เปลี่ยนไป ดูเป็นในลักษณะเชิงธุรกิจมากขึ้นไม่เป็นธรรมชาติของ ชุมชนและวิถีชีวิตดั้งเดิมเหมือนแต่ก่อน แต่ถึงอย่างไร กะเหรี่ยงคอยาว ยังถือว่าเป็นไฮไลท์ของ การท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน ที่ยังได้รับความนิยมแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไม่เปลี่ยน แปลง อ้างอิง http://www.paiduaykan.com/76_province/north/maehongson/LongNeckKaren.html
not rated ฿30.00 หยิบใส่ตะกร้า