จำนวน 1 ในรถเข็น คือ 1 แพ็ค บรรจุ 10 ใบ      ราคาใบละ 3 บาท x 10ใบ =30 บาท


สั่งซื้อรวมกันขั้นต่ำ 30 แพ็ค เท่ากับ 300 ใบWAT PHRA KAEO 7
WAT PHRA KAEO 7
โปสการ์ดท่องเที่ยวยักษ์วัดพระแก้ว หรือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นวัดที่มียักษ์ มากที่สุดในประเทศไทย ทำด้วยปูนปั้นสูงประมาณ 6 เมตร ประดับกระเบื้องสีต่างๆ ยืนกุมกระบองอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมทุกช่องประตูพระระเบียง มีทั้งหมด 12 ตน สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 พร้อมกับยักษ์วัดแจ้ง
not rated ฿30.00 หยิบใส่ตะกร้า
WAT SUTHAT
WAT SUTHAT
โปสการ์ดท่องเที่ยว วัดสุทัศน์เทพวราราม เป็นวัดที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของสมัยรัตนโกสินทร์เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรือรัชกาลที่ 2 ผู้ทรงพระปรีชาสามารถในด้านศิลปะ และสถาปัตยกรรม ได้ทรงเป็นผู้จำหลักบานประตูพระวิหารด้วยพระองค์เอง สิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ภายในวัดสุทัศน์นั้นมีมากมายที่ไม่อาจกล่าวได้หมด อ้างอิง http://www.thongteaw.com/
not rated ฿30.00 หยิบใส่ตะกร้า