วิธีการชำระเงิน

 

โอนเข้าบัญชี ตามจำนวนราคาสินค้า+ค่าขนส่ง(ราคาค่าจัดส่ง 50 บาท ทั่วประเทศ) ที่แจ้งในออเดอร์ตอนสั่งซื้อ

ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้

ชื่อ บัญชี นายธงชัย เหล่ากิตติโชค

ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 1260174972

 

หมายเหตุ : จัดส่งทางไปรษณีย์,  ทางขนส่ง,  ทางรถทัวร์ หรือจัดส่งด้วยตัวเอง(นัดหมายสถานที่รับของ) ตามความเหมาะสม