ข้อตกลงและเงื่อนไข

 

  • จำนวน 1 ในรถเข็น คือ 1 แพ็ค บรรจุ 10 ใบๆละ 3 บาท
  • 1 แพ็ค ราคา 30 บาท
  • ต้องสั่งซื้อรวมกันขั้นต่ำ 30 แพ็ค เท่ากับ 300 ใบ  ถึงจะทำการส่งให้ลูกค้า (คละแบบได้ตามแพ็ค เช่น ซื้อรูปที่หนึ่ง 2 แพ็ค รูปที่สอง 3 แพ็ค รูปที่สาม 10 แพ็ค รูปที่สี่ 15 แพ็ค รวมเป็น 30 แพ็ค)
  • คิดค่าขนส่ง 50 บาททั่วประเทศ (ราคาสินค้า+ค่าขนส่งจะอยู่ในใบออเดอร์เมื่อทำการสั่งซื้อ)
  • จัดส่งทางไปรษณีย์,  ทางขนส่ง,  ทางรถทัวร์ หรือจัดส่งด้วยตัวเอง(นัดหมายสถานที่รับของ) ตามความเหมาะสม

 

หมายเหตุ ถ้าสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถาม ติดต่อเรา ก่อนการสั่งซื้อ